+7 (499) 157-27-05 hramsokol@mail.ru

Песнопения в исполнении хора храма Всех Святых на Соколе,регент Л. Бабурина.

Видящи Тя висима, Христе,
Тебе рождшая, вопияша:
что странное, еже вижу таинство, Сыне Мой?
Како на древе умираеши плотию водружен,
жизни Подателю?

Прокимен “Разделиша риза Моя…”